Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

semplicemente
1883 4610
Reposted fromlouse louse viaallay allay

June 21 2015

semplicemente
"(...) Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda".
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viaallay allay
semplicemente
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaallay allay

June 19 2015

0508 706b
Reposted fromsunlight sunlight viaallay allay

June 12 2015

semplicemente
1102 689d 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viamywonderland mywonderland

June 11 2015

semplicemente
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viaphilomath philomath
semplicemente

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamywonderland mywonderland

May 31 2015

semplicemente
Trzeba naprawdę kochać, by uchwycić moment, w którym ktoś zaczyna wymykać nam się z rąk. I trzeba kochać jeszcze bardziej, żeby zachować milczenie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaallay allay

May 28 2015

semplicemente
Reposted fromilovemovies ilovemovies viahereyes hereyes
semplicemente
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viahereyes hereyes

May 27 2015

semplicemente
I couldn’t remember the other guys that came in to audition, I only remembered him.
— Ellen Pompeo about Patrick Dempsey
semplicemente
semplicemente
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaallay allay

May 26 2015

semplicemente
Są takie noce
od innych łaskawsze,
kiedy się wolno wygłupić,
wolno powtarzać "nigdy" i "zawsze",
wolno słowami się upić
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompiksele piksele viaallay allay
semplicemente
Wino piją ludzie szczęśliwi. A w każdym razie mniej nieszczęśliwi niż ci, którzy piją wódkę. Wino pije się po to, żeby rozjaśnić życie. Wpiąć kolorowe pióra we włosy. Rozkręcić karuzelę psychiczną. Albo, po prostu, uzupełnić biesiadę. Ucieszyć żołądek i rozśmieszyć kelnera zamawiając na przykład "Nuits St. Georges - 57", które jest rocznikiem fatalnym. W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— A. Osiecka "Rozmowy w tańcu"
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viaallay allay
semplicemente
3440 4a1d
Reposted fromcalifornia-love california-love
semplicemente

we should dance it out

Reposted fromhysterie hysterie viagreys-anatomy greys-anatomy
semplicemente
5750 c2c4
Reposted fromvelchomiq velchomiq viaallay allay

May 18 2015

semplicemente

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viagethighwithme gethighwithme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl