Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

semplicemente
3795 7e4f 500
Reposted frombirke birke viaallay allay
semplicemente
7539 eb5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
semplicemente
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viaphilomath philomath
semplicemente
Zmarli nigdy nie pojawiają się na własnych pogrzebach.
— Carlos Ruíz Zafón
Reposted fromavooid avooid viagriber griber

July 07 2015

semplicemente
1294 2bfc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber
semplicemente
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viagriber griber
semplicemente
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaallay allay

July 05 2015

semplicemente
gdziekolwiek nie byłam, będę...
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaphilomath philomath
semplicemente
2704 20fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath

July 01 2015

semplicemente
Nie ma na co czekać.
— Nie ma na kogo czekać. Nie trać życia.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaallay allay
semplicemente
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
semplicemente
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway vianotperfectgirl notperfectgirl
semplicemente
semplicemente
5824 51b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath

June 28 2015

semplicemente
9539 0f5c

Cofaj się tylko po to, by wziąć rozbieg.

June 23 2015

semplicemente
0619 ff72 500
semplicemente
Spod półprzymkniętych powiek spoglądam na Ciebie, gdy śpisz. Wtulając się w Twoje ramiona, upewniam się, że to na pewno nie sen. Nie, nie tym razem. To jednak prawda. Jesteś obok. Jakie to dziwne uczucie mieć Cię znowu tak blisko od kilkunastu tygodni. Przecież mieliśmy się już sobie więcej nie zdarzyć. 
— tych Dwoje.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko
semplicemente
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaphilomath philomath

June 22 2015

7145 c46c 500
Reposted fromkimik kimik viacalifornia-love california-love
semplicemente
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl